Fag og opbygning

 

EUD Butik og E-Handel er for dig, der er serviceorienteret, har mod på en karriere inden for handel og butik, og som næsten ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv.

Du er klar til en uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i. 

Du arbejder projektorienteret med opgaver indenfor butiks drift, planlægning og kommunikation, hvor samarbejde er omdrejningspunktet. 

Fag

   1. halvår  2. halvår  2. års elevpraktik
 Fag  Almene erhvervsfag*  Erhvervsøkonomi C  
   Dansk C  IT C  
   Engelsk C  Afsætning C  
     Valgfag  
     Specialiserede erhvervsfag**  

(*Eks. Kommunikation, samarbejde, miljø og ergonomi)
(**Eks. dekoration, priskalkulation, butiksindretning)

Efter det første år på EUD Butik & E-handel vil du få en 2-årig praktikperiode, hvor du specialiserer dig inden for Butik & E-handel.