Fag og opbygning

 

EUX Business er en 4-årig uddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasiale niveauer. 
Uddannelsen giver dog mulighed for allerede efter 2 år at søge ind på en videregående uddannelse.

Et EUX-forløb består af både et grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

 

Grundforløb og studiekomptencegivende forløb

Grundforløbet er del op i to dele af hver 20 ugers varighed og indeholder ialt 8 grundfag på C-niveau.
Det studiekompetencegivende forløb varer et år, og indeholder en række fag på gymnasialt niveau. Her vil du få fagene Dansk A, Virksomhedsøkonomi B, Matematik B, IT B og Engelsk B. Dette forløb afsluttes med en gymnasial eksamen, hvor du får et bevis for, at du har opnået generel studiekompetence.

Hovedforløb 

På hovedforløbet får du praktisk erfaring som elev i en virksomhed. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for en uddannelsesretning. På hovedforløbet er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed. 
Hovedforløbet rummer dog også kortere skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesforløb.

EUX-beviset udstedes, når du har afsluttet hovedforløb.

Fag

   1. år - grundforløb  2. år
 2 års elevpraktik

 Videregående studier
 Fag     Dansk C  Dansk A  Økonomi  Erhvervsakademiet
   Samfundsfag C  IT B  Revision  Professionsbachelorudd.
   Engelsk C  Engelsk B  Spedition  Universitetet
   Matematik C  Valgfag C + B*  Administration  
   Organisation C  Matematik B el. Virksomhedsøkonomi B  B2B  
   IT C    Butik/ detail  
   Erhvervsøkonomi C      
   Afsætning C      
   Erhvervsfag       

(* Valgfag - eks. Innovation, Afsætning B, Samfundsfag B, Psykologi C, Tysk C)